Tương lai của AISD: Bản tin trái phiếu 2017 - Tháng 2021 năm 2017 / El AISD Futuro: Boletín del Bono de 2021 - Mayo XNUMX

Là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi để truyền đạt tiến độ của trái phiếu cho cộng đồng, chúng tôi đang chia sẻ vấn đề mới nhất của chúng tôi Tương lai AISD: Bản tin trái phiếu 2017.

Tải xuống bản PDF của newlsetter tại đây.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn khi Austin ISD tiếp tục phát minh lại giáo dục công cộng bằng cách tạo ra không gian học tập 21st cho sinh viên của chúng tôi.

Como parte de nuestro thỏa hiệp với liên tục để thông báo một la comunidad sobre el progreso del bono, estamos compartiendo el último número del AISD Futuro: Boletín del Bono de 2017.

Por favor, haga clic aquí para abrir el PDF del noticiero

Gracias por su apoyo mientras Austin ISD Continúa reventando la educationación pública creando espacios de aprendizaje del siglo XXI para nuestros estudiantes.