Họp cộng đồng trường tiểu học Brentwood - ngày 6 tháng XNUMX

Vào ngày 6 tháng XNUMX, Austin ISD và Trường Tiểu Học Brentwood đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng cho các gia đình và thành viên cộng đồng để tìm hiểu thêm về tiến trình xây dựng và thiết kế hiện đại hóa Brentwood. Vì lý do sức khỏe và an toàn, cuộc họp này đã được tổ chức ảo.

Vui lòng xem toàn bộ bản ghi Zoom bên dưới, cũng như trang trình bày đã được chia sẻ trong cuộc họp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dự án, vui lòng liên hệ với nhóm truyền thông trái phiếu tại future@austinisd.org, hoặc gọi số 512-414-9595.