Bowie

Bowie High School VR tour vẫn

Video tham quan: Trường trung học Bowie

Tháng Mười Một 13, 2019

Nhóm hiện đại hóa trường trung học Bowie đã tập hợp một video tham quan bằng cách sử dụng kết xuất thiết kế từ Giai đoạn phát triển thiết kế của quá trình hiện đại hóa. Video này…

DANH MỤC: BowieTham quan trường VR

Nhân viên Austin ISD động thổ tại trường trung học Bowie để chào mừng sự khởi đầu của việc xây dựng cho dự án hiện đại hóa mới.

Trường trung học James Bowie đột phá

Tháng Sáu 07, 2019

Vào tháng 6 6, các thành viên cộng đồng đã tụ tập để ăn mừng việc khởi công dự án hiện đại hóa trường trung học James Bowie. Buổi lễ có màn trình diễn của các đội tuyển

DANH MỤC: Bowie

Bowie High School Tháng Bảy 2018 Cập Nhật

Tháng Tám 03, 2018

Bối cảnh Một trong những dự án chính bao gồm trong Chương trình Trái phiếu được chấp thuận bởi cử tri Austin ISD 2017 là giai đoạn 1 của một hiện đại hóa đầy đủ của Bowie High…

DANH MỤC: Bowie