Tải Sự kiện

Tuần bắt đầu June 2019

Điều hướng Tìm kiếm và Chế độ xem Sự kiện

Sự kiện Xem Danh mục chính

Lịch các sự kiện

Lịch các sự kiện
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ Sáu Thứ bảy Chủ Nhật
27

Cuộc họp CATJ ECHS CAT

29
30
31
1
2
3

Lễ khởi công xây dựng trường học Blazier mới

Cuộc họp CAT trường tiểu học Brentwood

Hill CAT trường tiểu học họp

Lễ khởi công trường trung học Bowie

7
8
9

Cuộc họp CAT của trường tiểu học Casis

Cuộc họp cộng đồng trường Rosedale

11
12

Hội nghị CAT của Trường Ann Richards

Hội nghị CAT trường tiểu học Menchaca

Cuộc họp cộng đồng thiết kế sơ đồ cho Metz, Sanchez, Zavala

Đài tưởng niệm Eastside ECHS và HS quốc tế tại Cuộc họp CAT gốc của LC Anderson

14
15
16
17

Cuộc họp cộng đồng trường tiểu học Brentwood

Hill CAT trường tiểu học họp

Họp cộng đồng trường tiểu học Hill

20
21
22
23
24

Cuộc họp CAT trường tiểu học Brentwood

Cuộc họp CATJ ECHS CAT

26
27
28
29
30
+ Xuất Sự kiện