Tải Sự kiện

Sự kiện cho tháng 7 20, 2021

Điều hướng Tìm kiếm và Chế độ xem Sự kiện

Sự kiện Xem Danh mục chính

5: 00 pm

Cuộc họp CATJ ECHS CAT

Tháng 7 20 @ 5: 00 pm - 6: 00 pm
Cuộc họp ảo

Vì lý do sức khỏe và an toàn, cuộc họp Nhóm Kiến trúc Khuôn viên này sẽ là một cuộc họp ảo. Nếu có thắc mắc về việc tham gia cuộc họp ảo, vui lòng gửi email…

Tìm hiểu thêm "
+ Xuất Sự kiện