Họp cộng đồng chuyển tiếp LASA - ngày 1 tháng XNUMX

Vào ngày 1 tháng 6, Austin ISD và Học viện Khoa học và Nghệ thuật Tự do (LASA) đã tổ chức một cuộc họp vùng lân cận và các cựu sinh viên để thảo luận về việc chuyển đổi LASA sang cơ sở Johnston và chia sẻ các ý tưởng. Cuộc họp ảo này cũng đã trả lời các câu hỏi từ các cuộc họp cộng đồng LASA trước đó được tổ chức vào ngày XNUMX tháng Ba. 

Sau mỗi bài thuyết trình, học sinh LASA dẫn dắt người tham dự qua một cuộc trò chuyện cộng đồng để lắng nghe suy nghĩ của họ về những ý tưởng được trình bày và thảo luận thêm về những cách LASA có thể làm việc với những người hàng xóm mới của họ và các cựu sinh viên Johnston. 

Để xem bản ghi của các cuộc họp, vui lòng theo các liên kết dưới đây:

Họp Cộng đồng Khu phố

Họp cộng đồng cựu sinh viên 

Là một phần của Chương trình Trái phiếu 2017, Eastside ECHS và Trường Trung học Quốc tế sẽ chuyển sang một cơ sở hiện đại hóa để phục vụ cả hai trường tại cơ sở Original LC Anderson. Ngôi trường mới đang trên đà mở cửa cho học sinh vào học kỳ mùa thu năm 2021. Vào thời điểm đó, Học viện Khoa học và Nghệ thuật Tự do (LASA) sẽ chuyển từ địa điểm hiện tại tại Trường Trung học LBJ Early College đến Trường Trung học Eastside Early College hiện tại.

Thành công của học sinh là mục tiêu cuối cùng và là động lực thúc đẩy của học khu đằng sau Chương trình Trái phiếu năm 2017, chương trình sẽ đầu tư hơn 1.05 tỷ đô la vào các trường học trên toàn học khu. Tổng đầu tư cho nhóm trường Eastside là 146.5 triệu đô la, tương đương 43,084 đô la cho mỗi học sinh. Đây là mức đầu tư cho mỗi học sinh cao nhất trong số các trường học của học khu.

Cảm ơn tất cả các thành viên cộng đồng và cựu sinh viên đã có thể tham gia với chúng tôi cho cuộc họp này!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về dự án, vui lòng liên hệ với nhóm truyền thông trái phiếu tại future@austinisd.org, hoặc gọi số 512-414-9595.