Áo sơ mi

Dự án hiện đại hóa

Austin ISD 2017 Bond được thiết kế để hiện đại hóa hoặc xây dựng các cơ sở mới của trường, một số trong đó sẽ là trường học thay thế. Trái phiếu này là một khoản đầu tư vào các cơ sở AISD, giáo viên và nhân viên và học sinh của chúng tôi. Thành công của sinh viên là mục tiêu cuối cùng và là động lực của chúng tôi. Trang này là một nguồn dành riêng cho thông tin về tất cả các dự án hiện đại hóa. Để tìm hiểu thêm về hiện đại hóa được lên kế hoạch cho một khuôn viên cụ thể, nhấp vào liên kết tương ứng bên dưới. Bạn cũng có thể bấm vào đây để xem danh sách chi tiết các công việc được đề xuất tại mỗi cơ sở (PDF).

Nhấp chuột tại đây để xem danh sách tất cả các trường và tìm hiểu thêm về từng trường.