Trường cứu trợ Blazier mới đột phá

Trường tiểu học Austin ISD và Blazier đã tổ chức một buổi lễ đột phá cho Trường Cứu trợ Blazier mới vào tháng 6 4, kỷ niệm khởi công xây dựng cơ sở mới sẽ phục vụ các lớp 4 thông qua 6.

Sự kiện có sự nhận xét của Hiệu trưởng Blazier Leti Peña, Tổng Giám đốc Paul Cruz và Chủ tịch Hội đồng Quản trị AISD Gerónimo Rodríguez. Buổi lễ còn có sự biểu diễn của Ban nhạc trường trung học Akins và Dàn hợp xướng của trường tiểu học Blazier. Ngoài ra còn có sự xuất hiện đặc biệt từ Đại diện quận Texas của quận 51, Eddie Rodriguez, người đã chia sẻ sự hỗ trợ của ông cho dự án hiện đại hóa.

Cảm ơn đặc biệt đến tất cả những người đã tham gia lễ kỷ niệm và vì sự hỗ trợ liên tục của bạn khi AISD tạo ra 21stkhông gian học tập tập trung cho tất cả học sinh!

Để biết thông tin cập nhật nhất về Trường Cứu trợ Blazier mới, bao gồm các ngày chính và các sự kiện dự án, vui lòng truy cập: https://austinisd2017bond.org/schools/new-blazier-relief/