Ba cơ sở hiện đại được công nhận vì xuất sắc trong kiến ​​trúc

Ba khu học xá hiện đại đã nhận được sự công nhận quốc gia về sự xuất sắc trong kiến ​​trúc của Tạp chí Learning by Design.

Tại sao nó quan trọng: Với các khu học xá được hiện đại hóa, chúng tôi đang hướng tới việc mang lại môi trường học tập đổi mới, bền vững và vui vẻ cho sinh viên của mình. Khi một tạp chí quốc gia nhận ra họ, nó cho thấy chúng tôi đã đánh đinh vào đầu. 

Các khu học xá là

Các mục được đánh giá bởi một hội đồng gồm các kiến ​​trúc sư và các chuyên gia khác trong ngành. 

Lặn sâu hơn: Đọc toàn bộ ấn bản nhấn vào đây. để biết thêm thông tin về các khu học xá từng đoạt giải thưởng. 

Xin chúc mừng BLGY, Kirksey và Stantec vì những thành tích và công việc khó khăn của họ! 

Địa điểm trung cấp của trường tiểu học Blazier - Kiến trúc BLGY

Trường tiểu học Norman-Sims - Kiến trúc Kirksey

Doss Elementary - Stantec