Áo sơ mi

Tham quan Hiện đại hóa Một phần của Chương trình Trái phiếu 2017

Là một phần của Chương trình Trái phiếu 2017, 19 trường mới hoặc hiện đại hóa đã được hoàn thành hoặc đang được tiến hành. Mỗi trường học được thiết kế bởi một Nhóm Kiến trúc Khuôn viên bao gồm nhân viên nhà trường, gia đình và các thành viên cộng đồng. Thiết kế của mỗi trường là duy nhất và phản ánh ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng. Chúng tôi đã ghi lại những yếu tố đó trong chuyến tham quan khuôn viên trường và các video khai trương. 

Tham quan Video: Khám phá các khu học xá hiện đại hóa của chúng tôi và trải nghiệm tác động của chúng đối với cộng đồng trường học của họ bằng cách xem các video về chuyến tham quan ảo của chúng tôi.

Mỗi trường này đều có thể thành hiện thực nhờ sự làm việc chăm chỉ của các Nhóm Kiến trúc của Khuôn viên và các nhóm dự án - và những người bỏ phiếu như bạn. Austin ISD hy vọng sẽ tiếp tục tác động đến gia đình và cộng đồng của chúng tôi theo cách tích cực này, khi chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình là “Mỗi học sinh, mỗi ngày."

Truy cập AISDFuture.com để tìm hiểu thêm về Gói trái phiếu năm 2022 sắp tới.