Video Tham quan: Trường Tiểu học Norman

Nhóm hiện đại hóa Trường Tiểu học Norman-Sims đã tập hợp một chuyến tham quan bằng video bằng cách sử dụng các bản vẽ thiết kế từ Giai đoạn Phát triển Thiết kế của quá trình hiện đại hóa.

Trường Tiểu Học Norman-Sims - được Hội Đồng Quản Trị chính thức đổi tên vào ngày 18 tháng 2020 năm 2021 - sẽ mở cửa vào Mùa Xuân năm 21 và bao gồm các không gian học tập linh hoạt, ánh sáng tự nhiên, lớp học ngoài trời và công nghệ truyền thông mới. Một trường học được hiện đại hóa cho phép học sinh trở thành những người học tích cực trong không gian học tập của thế kỷ XNUMX khi họ hợp tác, sử dụng công nghệ và di chuyển trong lớp học.

Chuyến tham quan qua video này dự định sẽ giới thiệu tầm nhìn và Bản vẽ thiết kế sơ đồ được tạo bởi cả Nhóm Kiến trúc Khuôn viên (CAT) và Nhóm Thiết kế của trường. Thiết kế cuối cùng có thể khác nhau. Xem video giới thiệu thiết kế của trường dưới đây: