Áo sơ mi

Xem video về tính bền vững của trái phiếu năm 2017 của chúng tôi

Austin ISD chấp nhận và cam kết phát triển bền vững. Là một thành phần cốt lõi của học khu, mọi dự án hoặc công trình xây dựng mới đều đặt tính bền vững lên hàng đầu. 

Tại sao nó quan trọng: Các tòa nhà xanh của chúng tôi đã được chứng minh là tiết kiệm năng lượng hơn và chúng tôi đang tiết kiệm tiền đóng thuế khi chúng tôi tiết kiệm tiền điện nước. Các trường học được xây dựng để đón nhiều ánh sáng tự nhiên hơn với hệ thống đèn LED, hệ thống ống nước tiết kiệm năng lượng và mái nhà có sẵn năng lượng mặt trời. 

  • 12 khu học xá hiện đại đạt chứng nhận Công trình Xanh Năng lượng Austin 
  • 5 khu học xá hiện đại đạt được Lãnh đạo về Thiết kế Năng lượng và Môi trường
  • 11 Trường học có bể chứa sử dụng nước tái chế để tưới tiêu 
  • $279,514+ được tiết kiệm nhờ phát điện bằng năng lượng mặt trời trên toàn học khu
  • Tổng số 43 tòa nhà được chứng nhận xanh trên Austin ISD

Học khu đã tổ chức lễ kỷ niệm 12 trường được trao chứng chỉ AEGB/LEED vào năm 2022; nhấp chuột ở đây cho một bản tóm tắt của buổi lễ. 

Điểm mấu chốt: Kể từ năm 2004, tất cả các trường học mới và các dự án cải tạo lớn đều tuân thủ các tiêu chuẩn công trình xanh và đạt được ít nhất hai trong số năm sao xếp hạng từ Tòa nhà Xanh Năng lượng Austin (AEGB). Với Chương trình Trái phiếu 2017, chúng tôi đang tiếp tục cam kết về sự bền vững. 

Xem video của chúng tôi và tìm hiểu thêm về cam kết bền vững của Austin ISD.