Tương lai AISD: Bản tin Trái phiếu 2017 - Tháng 2020 năm 2017 / El AISD Futuro: Boletín del Bono de 2020 - Tháng XNUMX năm XNUMX

Là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi để truyền đạt tiến độ của trái phiếu cho cộng đồng, chúng tôi đang chia sẻ vấn đề mới nhất của chúng tôi Tương lai AISD: Bản tin trái phiếu 2017.

Tải xuống bản PDF của bản tin tại đây.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn khi Austin ISD tiếp tục phát minh lại giáo dục công cộng bằng cách tạo ra không gian học tập 21st cho sinh viên của chúng tôi.

Como parte de nuestro thỏa hiệp liên tục để thông báo cho bạn về những điều cần lưu ý nhất trên trang web của bạn và bạn không cần phải làm gì cả. AISD Futuro: Boletín del Bono de 2017.

Por favor, haga clic aquí para abrir el PDF del noticiero.

Como siempre, gracias por apoyar a nuestros estudiantes một danh sách xếp hạng medida que reinventamos la experiencia escolar urbana.