Casis

Casis Tiểu học VR vẫn còn

Tham quan VR: Trường tiểu học Casis

Tháng Mười Một 13, 2019

Nhóm hiện đại hóa Trường Tiểu học Casis đã tập hợp VR Tours bằng cách sử dụng các bản vẽ thiết kế từ Giai đoạn Phát triển Thiết kế của quá trình hiện đại hóa. Các chuyến tham quan VR này…

DANH MỤC: Tham quan trường VRCasis

Trường tiểu học Casis July 2018 Update

Tháng Tám 03, 2018

Bối cảnh Một trong những dự án quan trọng nằm trong Chương trình Trái phiếu Austin ISD 2017 do cử tri phê duyệt là hiện đại hóa hoàn toàn Trường Tiểu học Casis. Dự án này được lên lịch…

DANH MỤC: Casis