Áo sơ mi

Xem video cộng đồng trái phiếu 2017 của chúng tôi

Nhóm Kiến trúc Khuôn viên và các thành viên cộng đồng là công cụ hướng dẫn thiết kế cho từng dự án hiện đại hóa. 

Tại sao nó quan trọng: Cuối cùng, những không gian học tập độc đáo dành cho học sinh này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ và đóng góp ý kiến ​​từ cộng đồng. Trong suốt Chương trình Trái phiếu 2017, chúng ta đã có: 

  • Hơn 300 cuộc họp CAT 
  • Hơn 255 thành viên CAT 
  • 80 + Họp cộng đồng 
  • 16 lần khai trương 

Chúng tôi rất biết ơn tất cả mọi người đã tiếp tục ủng hộ tầm nhìn của học khu về việc cung cấp cho mọi học sinh môi trường học tập mà các em xứng đáng được hưởng. 

Lặn sâu hơn: Xem video cộng đồng của chúng tôi để biết các dự án của chúng tôi được hưởng lợi như thế nào từ sự hỗ trợ của cộng đồng.